Mulesing


Chceme, aby sa naše priadze používali s radosťou a čistým svedomím. V súlade s našou politikou dobrých životných podmienok zvierat používame pre naše priadze iba surovú vlnu bez použitia mulesingu. Tento rešpekt k životnému prostrediu a všetkým živým bytostiam očakávame aj od našich dodávateľov a zaviazali sme ich, aby získavali a spracovávali iba surovú vlnu bez použitia mulesingu. Očakávame tiež, že naši dodávatelia predložia potvrdenie o zhode.

Prax mulesingu, postup vykonávaný ako súčasť výroby merino priadze v Austrálii, je spojený s utrpením zvierat. V Austrálii sa to niekedy používa, aby sa zabránilo napadnutiu merino oviec parazitmi. V iných krajinách pôvodu merino vlny je praktizovanie mulesingu buď zákonom zakázané, alebo nie je potrebné kvôli klimatickým podmienkam.

 

Ponožková priadza REGIA

Ponožková priadza REGIA pozostáva z 25% polyamidu a 75% čistej novej vlny. Surová vlna na čistú novú vlnu nepochádza z Austrálie a ani z oviec merino. Pochádza z rôznych plemien oviec z Nemecka a Južnej Ameriky, kde sú vlákna dostatočne odolné, aby splnili naše očakávania od našich ponožkových priadzí. Suroviny pre REGIA teda získavame z regiónov, v ktorých sa mulesing nepraktizuje.

 

Schachenmayr MERINO priadze

Surová vlna pre naše priadze s merino vláknami nepochádza z Austrálie, ale skôr z Južnej Ameriky a Južnej Afriky, kde sa mulesing nepraktizuje.

 

Mulesing v Austrálii a na Novom Zélande

Najmä austrálske ovce merino sú v nebezpečenstve napadnutia Lucilia cuprina (austrálska ovčia mucha), čo spôsobí, že budú trpieť bolestivými a vyčerpávajúcimi stavmi, ktoré sú pre zvieratá často smrteľné. Táto mucha bola prvý krát spozorovaná v Austrálii začiatkom roku 1900 a odvtedy sa stala veľkým rizikom pre zdravie a pohodu austrálskych oviec.

Mnoho rokov sa zdalo, že praktizovanie mulesingu je najúčinnejšou dlhodobou liečbou na ochranu zvierat pred zamorením. Pre zvieratá je mulesing veľmi bolestivý a mučivý a je nezlučiteľné s dnešným chápaním dobrých životných podmienok zvierat. V roku 2005 Asociácia austrálskych chovateľov oviec vytvorila program na podporu alternatív k mulesingu a poskytli zvieratám aspoň anestéziu a lieky proti bolesti počas mulesingu.

Austrália ako krajina pôvodu teda nevyhnutne neznamená, že priadza nie je bez mulesingu. V súvislosti s mulesingom sa často spomína aj Nový Zéland, ktorý však odvtedy túto prax zakázal.